Do czego służy goniometr stalowy?

Duży goniometr jest łatwym urządzeniem stosowanym w medycynie do pomiaru zakresu ruchu w stawach. Dzięki skali od 0 do 360 stopni umożliwia precyzyjne określenie kątów. Jest to niezmiernie potrzebne narzędzie w ocenie i monitorowaniu postępów rehabilitacji chorych. Goniometr stalowy budowa: Dzięki swojej konstrukcji, tani goniometr umożliwia dokładne pomiar kątów między dwoma ramionami. Ramię nieruchome służy jako element odniesienia, podczas gdy ramię ruchome jest przemieszczane w celu zmierzenia kąta. Skala ulokowana na goniometrze pozwala odczytać wartość kąta, który chcemy zmierzyć. Podczas wykonywania badań – inklinometr medyczny ważne jest przestrzeganie odpowiednich wytycznych. Poniżej prezentuję podstawowe kroki i wskazówki z użyciem goniometru:
1. Określenie pozycji elementów w wybranym wzorze odniesienia: Przed rozpoczęciem pomiarów należy sprawdzić pozycję badanej kończyny lub stawu. Przydatne jest, aby badany znajdował się w pozycji wygodnej, a badacz miał klarowny widok na teren, który będzie mierzony.
2. Wybór projektu odniesienia: Przydatne jest wskazanie układu odniesienia, w jakim będą wykonywane pomiary. Dotyczy toż zarówno badanej kończyny, jak i jej sąsiednich części oraz innych struktur anatomicznych, jakie potrafią mieć robione pomiary.


3. Wykonanie testów w odpowiednim układzie odniesienia: Podczas pomiarów należy zachować jednolitość i stworzenie ich w danym układzie odniesienia. W wypadku stawów dwu- i trzyosiowych istnieje potrzeba ustalenia, w jakiej płaszczyźnie odbywa się ruch, co ma podstawowe znaczenie dla dokładności pomiarów.
4. Zapis wyników w systemie SFTR: Wyniki zdobyte podczas testów w których używamy goniometr medyczny są zapisywane zgodnie z systemem SFTR. Nazwa obecnego systemu składa się z kluczowych liter określających płaszczyzny, w których badane są ruchy:
S – sagittal (płaszczyzna strzałkowa), F – frontal (płaszczyzna czołowa), T – transverse (płaszczyzna poprzeczna), R – rotation (ruchy rotacyjne). Duży goniometr https://med-store.pl/diagnostyka-fizjoterapeutyczna/pomiary-ruchomosci/20/93 miał szerokie zastosowanie nie tylko w dziedzinie medycznej, ale także w operacjach państwowych i wojskowych. Poniżej przedstawiam dodatkowe informacje na ten temat:
1. Wykorzystanie w nawigacji: W przeszłości goniometr stalowy był używany do określania kierunku i kątów w nawigacji, zwłaszcza na morzu. Pomagał marynarzom określić położenie statku wobec innych obiektów lub kierunku w którym płynęli.
2. Użycie w wojsku: Inklinometr medyczny znalazł również użycie w działaniach wojennych. Był stosowany do określania zakresu i odległości do celów.
3. Funkcje sygnalizacyjne: Tani goniometr wykorzystywano także jako środek sygnalizacyjny w wojsku również w sprawach cywilnych. Był stosowany do określania pozycji wroga oraz do przenoszenia komunikatów za usługą sygnałów. Dzięki swojej wszechstronności i ofertom pomiarowym, goniometr stalowy był znaczącym urządzeniem w różnych dziedzinach, w tym także w dziedzinach powiązanych z bezpieczeństwem oraz obronnością.